dimarts, 25 d’agost de 2015

Aquell setembre ..

Si hi hagués la possibilitat d'un llibre d'instruccions ... o un temps ja viscut que poguessis tornar a viure ...
que faries?